Thursday, October 10, 2013

ՄԱՅԻՍԻ 24- ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ և ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՕՐ

Մայիսի 24-ը 1999թ.-ից  Եվրոպայի կողմից ընդունվել է որպես Եվրոպական այգիների օր: Այդ օրը ընտրվել է, որովհետև հենց 1909թ.-ի մայիսի 24-ին Եվրոպայում առաջին անգամ հիմնվեցին ազգային պարկերը՝ դրանք էին Շվեդիայի 10 ազգային պարկերը:

Խորենացու «Ողբը» և մեր իրականությունը

Խորենացու «Ողբի» ու ժամանակակից իրականության միջև զուգահեռներ տանելիս անպայման կարող ենք նմանություններ և համեմատություններ գտնել:
Անցել է շուրջ 16 դար, և յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում էլ տեղի են ունեցել փոփոխություններ:
Դարից դար փոխվել են մարդկային բարքերը, փոխհարաբերությունները: Չկա համախմբվածություն, սեր, հարգանք միմյանք նկատմամբ:

Total Pageviews