Monday, December 9, 2013

Հարցեր պատմությունից

  1.  Ինչ ենք հասկանում ռազմական կոմունիզմ ասելով և ինչ դեկրետներ են ընդունվել:
1920 թ.-ին դեկտեմբերի 8-ին և նույն թվի 10-ին Հ-ի ռզամական  հեղկոմը և Հ-ի կոմունիստական  կուսակցությունը ընդունեցին դեկրետներ  պարեն մասնատրման մասին: Այսինքն  գյուղացիները պարտավոր էին իրենց  գյուղատնտեսական մթերքները հանձնել  պետությանը:

«Դպիր» մանկավարժական հանդես: Դիտարկում

Բացում եմ «Դպիր» հանդեսի վերջին` 76-րդ համարը և ինձ գրավում է այնտեղ տեղադրված վերջին նյութը: Թարգմանվել էր Հասմիկ Ղազարյանի կողմից: Հեղինակը Անատոլի Վեսսերմանն էր, հոդվածը վերնագրված է «Հսկաների ուսերին»: Վերնագիրը ինքնին արդեն զարմացնող և հետաքրքրող էր:

Tuesday, December 3, 2013

Միջնադարյան ասացողներ, էպոսի պատմիչներ, տեղեկատվության հավաքագրում

Հայ ժողովուրդը իր գոյության ընթացքում ստեղծել է մի շարք դյուցազներգություններ, սակայն ամենահայտնին և հերոսականը կարելի է համարել <<Սասունցի Դավիթ>> էպոսը: 

Total Pageviews