Monday, December 9, 2013

Հարցեր պատմությունից

  1.  Ինչ ենք հասկանում ռազմական կոմունիզմ ասելով և ինչ դեկրետներ են ընդունվել:
1920 թ.-ին դեկտեմբերի 8-ին և նույն թվի 10-ին Հ-ի ռզամական  հեղկոմը և Հ-ի կոմունիստական  կուսակցությունը ընդունեցին դեկրետներ  պարեն մասնատրման մասին: Այսինքն  գյուղացիները պարտավոր էին իրենց  գյուղատնտեսական մթերքները հանձնել  պետությանը:
2. Բացատրել Նէպի էությունը
Գյուղացին ստացավ իրավունք իր մթերքը վաճառել շուկայում դրա դիմաց վճարեց պարենհարկ:
3. Երբ է տեղի ունեցել  առաջին հնգամյա պլանը և քանի  ձեռնարկություններ են կառուցվել:
1928-1932 թթայդ տարիներին Հ-ում կառուցվեցին 18արդյունաբերական ձեռնարկություններՀատկապես 1-ինհնգամյակում զարկ տրվեց ՀԷԿ-երի ստեղծմանը: <ԼենինականիՀրազդանիՔանաքեռիՁորագետի>
4. Երբ է տեղի ունեցել երկրորդ հնգամյա պլանը և քանի ձեռնարկություններ են կառուցվել:
1933-1937թթկառուցվեցին 26 արդյունաբերականձեռնարկությունՀատկապես 2-րդ հնգամյակում զարկ տրվեցքիմիական արդյունաբերությանը Քիմիական արդյունաբերության զարգացման գլխավորպատճառը դա ՀԷԿ-երի առկայությունն էր :
5. Որ թ.ին Երևանում սկսվեց կառուցվել Նաիրիտ գործարանը և երբ սկսվեց Նաիրիտի արտադրությունը:
1933թ.-ին սկսվեց կառուցվել Նաիրիտ գործարանըԵրևանումորը իր առաջին արտադրանքը տվեց 1940թ.-ին:
6. Նշել 1930ական թթ.երին Հայաստանում ովքեր դարձան Ստալինյան բռնությունների զոհեր:
Ստալինյան բռնությունների զոհ դարձավ Ավիացիայի Մարշալ ԽԱմփրելյան:
7. Որ թ.ին ընդունվեց որոշում, որի համաձայն Էջմիածնի եկեղեցուն արգելվեց նշել 1915թի ցեղասպանության զոհերկ հիշատակի օրը:
1926թ.-ին արգելվեց  նշել Եղեռնի օրը:
8. 1920-1930ական թթ.երին Հայաստանում քանի եկեղեցի քանդվեց. փակվեց և հայոց որ կաթողիկոսը խեղդամահ արվեց և որ թ.ին:
Փակվեց 800 եկեղեցի :1938թ.-ին Խորեն Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, որը փոխարինել էր Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսին Էջմիածինում խեղտամահ արվեց և մինչև 1945թ.-ը հայերը կաթողիկոս չի ունեցել:
9.  Երբ է սկսվել և ավարտվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմը և  Հայրենական Մեծ պատերազմը:
1941 հունիսի 22-1945 մայիսի 9 հայրենական մեծ պատերազմը: 1939 սեկտեմբերի 1-ին-1945 սեպտեմբերի 2-ին երկրորդ աշխարհամարտը:
10. Որքան է եղել հայերի  մասնակցության թիվը այս պատերազմներին:
600.000 հայ(300,000-ը Հայաստանից,100.000-ը ԽՍՀՄ-ի այլ հանրապետություններից, 200.000-ը սփյուռքից
11. Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին քանի հայկական դիվիզիա է ստեղծվել:
6 հայկական դիվիզիա
12. Որ դիվիզիան է մասնակցել Բեռլինի գրավմանը և ով է եղել նրա հրամանատարը:
89-րդ դիզվիզիան` գեներալ Նվեր Սաֆարյանի
13. Որ դիվիզիան է կռվել Ռումինիայում, Հունգարիայում, Ավստրիայում, Չեխոսլովակիայում:
409-րդ դիվիզիան
14. Որ դիվիզիան առաջինը մեկնեց ռազմաճակատ և որտեղ ծանր կորուստներ ունեցավ:
390-րդ դիվիզիան
15. Որ դիվիզիան չմեկնեց ռազմաճակատ և մնաց հայ-թուրքական սահմանին, Ինչու:
261-րդ դիվիզիան
16. Որքան է եղել ընդհանուր հայաստանցի հերոսների թիվը:
108 հայ հերոս
17. Հայ հերոսներից քանիսն են առժամացել հերոսի կոչման` հետմահու:
36 հոգի ստացել են հերոսի կոչում  հետմահու:
18. Հայ հերոսներից քանիսն են արժանացել կրկնակի հերոսի կոչման:
Երկու հայ մարտիկներ ստացել են կրկնակի հերոսի կոչում՝ Մարշալ Բաղրամյան և Նելսոն Ստեփանյան:
19. Քանի գեներալ և քանի  մարշալ ենք ունեցել:
64 գեներալներ-որորնցից 5-ը դարձել են մարշալներ հետագայում: 
20. Նշել հայ մարշալների  անուն ազգանունները և թե ինչ  ոլորտի մարշալ են եղել:
Մարշալներ- Հ.Բաղրամյան, Իվան Իսակով, Արմենակ Խամփերյանց, Համազասպ Բաբաջանյան, Սերգեյ Օհանյան:
Հովհաննես Բաղրամյան ԽՄ մարշալ, ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս
Իվան Իսակով ԽՍՀՄ հերոս, ծովակալ
Համազասպ Բաբաջանյան ԽՍՀՄ զրահատակային գլխավոր մարշալ


No comments:

Post a Comment

Total Pageviews