Friday, November 29, 2013

Գաբրիել Գարսիա Մարկես: 10 թարգմանական միտք

1.     Երբեք մի′ դադարիր ժպտալ, նույնիսկ եթե դու տխուր ես, որովհետև ինչ-որ մեկը կարող է սիրահարվել քո ժպիտին:

2.     Մի′ տխրիր, որ այդ ամենը անցավ: Ուրախացիր, որ դա եղել է:
3.     Շատ ջանքեր մի′ թափիր, քանի որ յուրաքանչյուր լավ բան հանկարծակի է գալիս:
4.     Ես քեզ սիրում եմ ոչ թե նրա համար, թե ով ես դու, այլ նրա համար, թե ով եմ ես, երբ քո կողքին եմ:
5.     Կյանք այն օրեր չեն, որոնք անցել են, այլ նրանք որոնք հիշվել են:
6.     Ես չգիտեմ այնպիսի մեկին, ով այս կամ այն չափով իրեն մենակ չի զգում:
7.     Եթե դու սիրում ես ինչ-որ բան. –բաց թող. Եթե այն քոնն է, ապա հետ կվերադառնա:
8.     Հեշտ ձեռք բերած երջանկությունը չի կարող երկար գոյատևել:
9.     Հետագայում ապրելու համար միակ եղանակը թույլ չտալ հիշողություններին տանջել քեզ:
10.  Բայց այսօր ինձ պետք է նամակ գար - անպայման:
Տեսուչը թոթվեց ուսերը.
-Միայն մահն է գալիս անպայման գնդապետ:Թարգմանությունը`

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews