Monday, April 1, 2013

Էկոլոգիական աֆորիզմներ


·        Բնությունը եզակի գիրք է, որը իր բոլոր էջերում պարունակում է խորը բովանդակություն:   
   Յոհան Վոլֆգանգ Գետե

·        Պետք չէ շատ հպարտանալ բնության նկատմամբ մեր հաղթանակներով: Ամեն մի այդպիսի հաղթանակից նա պատժում է մեզ:
   Ֆրիդրիխ Էնգելս
·        Բնությունը այնպես է հոգացել ամեն ինչի մասին, որ ամենուր կարող ես գտնել սովորելու ինչ-որ բան:
   Լեոնարդո Դա Վինչի
·        Մենք պատրաստ ենք հատել ծառերը, եթե մեզ պետք է ատամ մաքրիչ:
   Ռոբերտ Լեմբկե
·        Եթե մենք ուզում ենք բնության հետ համաձայնության գալ, ապա շատ դեպքերում պետք է ընդունել նրա պայմանները:
   Ռիկլեֆս Ռոբերտ
·        Որպեսզի պաշտպանես երկիրը, բնությունը, պետք է նրան սիրել, որպեսզի սիրես, պետք է ճանաչես, ճանաչելով անհնար է չսիրել:
   Սլադկով Արտեմի
·        Բնության մեջ անպետք ոչինչ չկա:
   Միշել Մոնտե
·        Բնության մեջ ոչինչ չի անհետանում, բացի բնությունից:
 Անդրեյ Կռիժանովսկի
·        Բնության հետ ընկերությունը կյանքի ճիշտ ճանապարհն է:
   Սիլովան Ռամիշվիլի
·        Եթե սիրում ես վայելել բնության գեղեցկությունը, ապա պետք սիրել նաև հոգ տանելը նրա նկատմամբ:
Սիլովան Ռամիշվիլի
·        Որպես մեծագույն նկարիչ, բնությունը կարողանում է փոքրաքանակ միջոցներով հասնել մեծ արդյունքների:
   Գ.ԳեյնեNo comments:

Post a Comment

Total Pageviews